logo
# rubingh software_
home
contact
skills
projects/worksamples
references/zeugnisse
profile summary
curriculum vitae
f.a.q.
tarife/rates
Tarieven / Rates DE   NL  

Page contents
Beschikbaarheid en werkmodel
Prijzen
Voorstellingsbezoek

Beschikbaarheid en werkmodel

Geografische beschikbaarheid:  Ik ben beschikbaar overal in Duitsland en Nederland, bij voorkeur in midden en zuiden (het groene gebied op de kaart).  Daarnaast ben ik ook graag beschikbaar in de naburige landen (bijv. Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, België, Engeland), en in de USA en Canada.

Werkmodel:  Ik werk in de regel op locatie bij de opdrachtgever, in dagelijkse samenwerking met de medewerkers.  De opdrachtgever stelt in de regel een werkplek en de voor de ontwikkeling benodigde hardware en software ter beschikking.  (De werkplek moet efficiënt werken mogelijk maken, d.w.z. enigermate rustig zijn, en in de firma moet internet beschikbaar zijn.)  In geval uitvoerig schrijfwerk gedaan moet worden, zou ik daarvoor eventueel per projekt ook enkele dagen thuis werken.

Afrekeningsmodel:  Ik werk in de regel op urenbasis, maandelijks afgerekend:  in de praktijk werkt dat het eenvoudigst en flexibelst.  De tijdplanning voor het projekt en de voortgang wordt gecoördineerd in regelmatige korte projektplannings-besprekingen.  Meteen na het eind van de maand wordt met de opdrachtgever kort gecoördineerd over de gewerkte uren, waarna ik een rekening maak voor de maand. 
      In principe ben ik echter ook open voor werk dat afgerekend wordt als een vaste prijs per afgeleverd projekt, of per afgeleverd deelprojekt.

Dagen en uren:  Hele gewerkte dagen worden generiek afgerekend als 8 uren, ook als op een dag langer gewerkt is.  Deze regel (overgenomen uit Philips Research) creëert in mijn ervaring een aangename rust in de urenafrekening. 


Prijzen

Mijn prijzen zijn afhankelijk van de ongevere grootte (aantal werknemers) van de opdrachtgever-firma.  Voor mijn doelklanten, middelgrote en kleinere bedrijven, ben ik beschikbaar tegen een lager uurtarief dan voor grote bedrijven. 

Onafhankelijk daarvan bied ik twee tariefmodellen aan:

  • 5 dagen per week tegen een gebruikelijk uurtarief
  • 4 dagen per week tegen een gereduceerd uurtarief
Met het 4-dagen/week model wil ik mezelf vooral voor zeer kleine firma's en startups nog extra aantrekkelijk maken.

Tenslotte hangen mijn concrete prijzen nog een wenig af van de geografische afstand (reistijd) tot mijn kerngebied.

De volgende tabel geeft referentiewaarden voor mijn prijzen voor 2016-2017, voor de groene gebieden op de kaart (midden en zuiden van Duitsland en Nederland).

Model 4d/w Model 5d/w
per dag per uur per dag per uur
Kleine bedrijven
(tot ca. 15 werknemers)
€ 360 € 45 € 400 € 50
Middelgrote bedrijven
(ca. 70 - 150 werknemers)
€ 400 € 50 € 440 € 55

Deze prijzen zijn inclusief reis- en overnachtingskosten, maar niet inclusief BTW.  Uitgaven aan mijn kant voor kostbare speciale apparatuur of software, wanneer deze voor het projekt nodig zijn, zijn evenmin in deze prijzen inbegrepen, en worden vooraf met de opdachtgever gecoördineerd.

Voor startups, en voor bedrijven die zeer goed bereikbaar zijn en zich in een gebied bevinden waar de overnachtingskosten gering zijn, is in afspraak een korting mogelijk.

Let op: De bovenstaande prijzen gelden alleen voor projekten waarbij mijn werk direkt voor de opdachtgever gedaan wordt, d.w.z. waarbij mijn rekeningen direkt aan de firma gaan waar ik ingezet word.  Voor werk via service providers (eigenlijk niet mijn business model) bedraagt mijn uurtarief € 65 per uur voor inzet bij grote bedrijven. 


Vorstellingsbezoek

Het eerste bezoek is niet alleen een wederzijs voorstellen: een belangijk deel van het bezoek, naast het elkaar leren kennen, is ook dat het op te lossen probleem / de uit te voeren opdracht besproken wordt, zodat ik kan onderzoeken of ik daadwerkelijk voor de opdracht van nut kan zijn.

Op dit moment kan ik voorstellingsbezoeken gratis aanbieden, wanneer de afspraak ongeveer 3 dagen van te voren vastgelegd wordt, en wanneer voor de reis geen overnachting nodig is.  Voor verre reizen en voor last-minute afspraken verzoek ik om een kleine bijdrage in de reis-/overnachtingskosten.