logo
Rubingh Software Rubingh Software
http://rubinghsoftware.de/index_nl.html
contact
skills
projects/worksamples
references/zeugnisse
profile summary
curriculum vitae
f.a.q.
tarife/rates
EN   DE   NL      

Menno RUBINGH,

Technical-mathematical software designer / Scientific programmer (zwaartepunt C++)
R&D software developer
Algorithm developer
Technical writer voor algoritmen-dokumentatieSoftware R&D diensten voor innovatieve midden- en kleinbedrijven

Page contents
Skills and Vision
Aangeboden diensten
Ervaring


Welkom, geachte bezoeker !

Ik ben een éénmans engineering service provider, beschikbaar overal in Nederland, Duitsland en de aangrenzende landen, freelance op uren-basis.

Mission statement: Met mijn dienstverlening wil ik vooral van nut zijn voor kleinere en middelgrote bedrijven, in de technische en industriele sector.  Door mijn tijdelijke inzetbaarheid als ervaren R&D software developer wil ik deze bedrijven extra mogelijkheden openen voor hun software-ontwikkeling, tegen tarieven die ook voor kleine bedrijven en startups bereikbaar zijn. Wat ik voor u kan doen


Skills and Vision

Mijn sterkste skill is de creatieve weg van vaag geformuleerd probleem naar werkende technische oplossing.  Dat wil zeggen: het begrijpen en uitanalyseren van nieuwe technische/algoritmische problemen, en deze analyse dan uitbouwen tot een werkend en goed gedocumenteerd prototype (inclusief de geoptimaliseerde hardwarenahe implementering).  Nieuwe en voor mij nog onbekende technische/algoritmische probleemgebieden motiveren me zeer sterk, en ik werk me zeer snel in in nieuwe onderwerpen. 

Creativiteit staat voor mij altijd in de context van het concrete probleem, en omvat: out-of-the-box thinking bij het vinden van oplossingswegen; denken in algemene en combineerbare concepten; en "engineering" (combineren/modificatie) van algoritmen en datastructuren om ze aan het specifieke probleem aan te passen. 

Voor mij zeer belangrijk is de kwaliteit van de geproduceerde software.  Kwaliteit betekent niet alleen dat het werkt, maar ook dat de software overzichtelijk en robuust gestructureerd is, en toegankelijk is voor modificate en uitbreiding.  Robuustheid betekent: algoritmiek die 100% zuiver begrepen wordt, opbouw uit narrow-interfaced modulen die separaat testbaar zijn, en testen van de software op gevallen uit de werkelijke praktijk.  Toegankelijkheid betekent dat de software overzichtelijk gestructureerd is, en dat het design en de algoritmen inzichtelijk gedocumenteerd zijn.

Ik beschouw het verbinden van creativiteit en kwaliteit als de essentie van het ingenieurswerk.  Voor mijn klanten kan ik beide, en hun verbinding, waarborgen. Aangeboden diensten

Software-ontwerp  (software-structuur en algoritmiek)
Verkennen van nieuwe mogelijkheden, en uitwerken daarvan tot werkende prototype-software
Design/aanpassing/engineering van de concrete algoritmen en datastructuren benodigd voor het realiseren van de door de opdrachtgever gewenste functionaliteit
Verbetering van de structuur van bestaande code, om de code onderhoudbaarder te maken
Ontwerp van software-componenten die platform-onafhankelijk, maximaal foutvrij, en overzichtelijk gestructureerd zijn
Ontwikkeling van software tools.

Software-documentatie  (design/algoritmen-documentatie)
Schrijven van teksten die:
inzicht overbrengen in de onderlggende logica, mechanismen, en algoritmen die in een stuk software gebruikt worden
een overzicht geven over het interne ontwerp van een stuk software
de verbinding maken tussen het onderliggende ontwerp en de concrete source-code.Ervaring

18 jaar beroepservaring als R&D software developer, met zwaartepunten C/C++ en algoritmen-ontwikkeling.

Een selectie uit de door mij afgeleverde projekten:

(Numerieke) Wiskunde en Fysica-simulatie
[A] Ontwikkeling 3D-kern voor CAD-programma's (voor DAKO, Jena) »more
[D] Infrarood-contrastberekening marineschip (voor TNO-FEL, Den Haag) »more
[F] Berekening ladingsverdelingen in SiGe MOS transistoren (voor DIMES, TU Delft) »more

Beeldverwerking
[A] Real-time industriële beeldverwerking op DSP (voor Wente-Thiedig, Braunschweig) »more
[A] Prototype-software voor associatie van images (voor im-brain, Dortmund) »more

DSP/Microcontroller
[A] Real-time industriële beeldverwerking op DSP (voor Wente-Thiedig, Braunschweig) »more
[D] DSP-software development voor een radar driver assistance apparaat (voor ADC, Lindau/Bodensee) »more

Artificial Intelligence
[A] Ontwikkeling tekst-associatie-module voor o.a. spamfiltering (voor im-brain, Dortmund) »more
[T] Anomalie-detectie voor computer security (voor CONSUL, Delft) »more
[A] Supervised learning voor language processing (voor Univ. Jena) »more

Software-Tools
[A] Parser en interpreter voor een nieuwe scripting language (voor DAKO, Jena) »more
[D] Ombouw van een IC timing conversie-programma naar andere datastructuren (voor Philips Research, Eindhoven) »more

Software-documentatie
  De bovengenoemde projekten heb ik in de regel met uitgebreide documentatie afgeleverd. De volgende projekten hebben hoofdzakelijk bestaan uit het schrijven van documentatie:
[D] Architektuur- en design-dokumentatie voor DSP-Software voor driver assistance apparaat (voor ADC, Lindau/Bodensee) »more
[F] Programmer's Guide voor C++ library voor smart camera (voor Basler, Ahrensburg) »more
[F] Algoritmen-documentatie voor een C-programma voor interpolatie van water-diepte meetdata (voor Rijkswaterstaat, Den Haag) »more
[F] Documentatie van de logica van een Pascal-programma voor berekening specificaties sterkstroomgeleiders (voor EDC, Rotterdam) »more
[A] Documentatie voor een militaire simulatieinstallatie (voor e.sigma, München) »more

Verdere projekten en work samples kunt u »hier vinden.

Legenda
[F] als freelancer [D] via engineering service provider
[T] deels als freelancer [A] als werknemer